RECURSOS E DOCUMENTACIÓN

IGUALDADE para as familias

Igualdade para as familias

 

guía de coeducación

Síntesis sobre a educación para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes Instituto da Muller: Observatorio para a Igualdade de Oportunidades

Caso abierto: un trabajo escolar a dos bandas

Este vídeo quere servir como instrumento para provocar a reflexión  e aportar claves as familias sobre cómo promocionar a coeducación.

si tu educas igual, seremos iguales

Para promover a educación na igualdade de xénero, esta campaña explica a repercusión da Lei para a Igualdade Efectiva entre Mulleres e Homes tanto no sistema educativo como na conciliación da vida laboral e familiar.

Folleto informativo 1

Folleto informativo 2

Guia elaborada polo ministerio de sanidade, servizos sociais e igualdade en colaboracion con save of children.

Consello das Mulleres do Concello de Madrid.

Diccionario Online de Coeducación (CEAPA

Caderno para as familias guia para o establecemento dunha educacion igualitaria dende a familia , libre de e sterreotipos sexistas.

Educar en igualdade. Caderno para a familia. Xunta de Andalucía

Presenta a historia  dunha familia e os desafios cotidianos  que nais e pais coidadoras /es  e persoas responsables na crianza e na educacion dos nenos deben afrontar. Ver vídeo